Hva er inkludert i HMS kurset

Dette får du når du tar HMS kurset hos oss:

Dokumentasjon på gjennomført HMS opplæring

Eller kursbevis, rett og slett. Dette er det dokumentet som Arbeidstilsynet krever som dokumentasjon på at du har gjennomført HMS kurs. Kursbeviset dokumenterer hvem som har tatt HMS kurset, når, og hva kurset inneholdt. Denne dokumentasjonen godkjennes som dokumentasjon ar tilsynsmyndighetene.

Internkontroll-system

Det er mye mer enn selve kursbeviset som er inkludert i våre HMS kurs. Selv om dette kanskje er den største motivasjonen for mange. Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet er det minst like viktig å kunne dokumentere at det jobbes konttinuerlig med HMS i bedriften. Dette kalles internkontroll.Internkontroll er en kvalitetssikringsprosess. Et system for internkontroll er inkludert i det du får fra oss etter at HMS kurset er bestått.

Internkontrollsystem - HMS håndbok

Internkontrollsystem for kontinuerlig HMS arbeid

Vårt system er et word dokument som inneholder rutiner, skjemaer, avtaler og alt som trengs for å dokumentere HMS arbeidet. Dette er en mal, som du selv fyller inn detaljer om din bedrift. Du kan selv velge om du vil skrive ut dokumentet og sette det i perm, eller om du vil oppbevare det elektronisk.

Kompendium med de viktigste forskriftene for din bransje

I tillegg får du flere kompendium med oppsummering av de viktigste regler og forskrifter for din bransje samt oversikt over nettresurser. Vi sørger for at dette til en hver tid er oppdatert med siste endringer.

Dokumentmaler

Vi har også samlet en rekke dokumentmaler som ikke passer inn i internkontrollsystemet, men som du likevel kommer til å få bruk for. Disse malene følger standarden for hvordan slike dokumenter utformes og kan brukes som de er.