Om HMS kursene våre

Vi har organisert all informasjon du er pålagt å sette deg inn i. Vi har gjort det slik at det er raskt og enkelt å få god oversikt og at du slipper å bruke tid på finne regler og foreskrifter som er relevant for din virksomhet.

Etter at du har fått et overblikk over materialet tar du HMS testen, eller «eksamen».

Etter at du har bestått denne kunnskapstesten sender vi deg godkjent kursbevis på fullført obligatorisk HMS opplæring i posten. Les mer om hva du får ved bestått HMS kurs her.

Detaljert fremgangsmåte

Kurset starter her.

For at kursmaterialet skal være mest mulig relevant for deg og din bedrift, må du først velge bransjen din bedrift tilhører:

bransje

Deretter leser du gjennom kursmaterialet. Følg linkene du føler er relevante og fordyp deg i dette:

pensum

Når Du føler deg klar til å ta eksamen, klikker du på den grønne knappen til slutt i kurset.

startex

Kurseksamen er en flervalgstest. Hvert spørsmål har to eller flere alternativer. Velg det riktige alternativet og klikk på «Neste». Antall spørsmål varierer med hvilken bransje du har valgt.

eksamen

Når kurset er bestått oppgir du informasjon om din bedrift samt din kontakt informasjon. Dette gjøres i to steg. Først taster du inn organisasjonsnummeret og klikker på «Validér»:

orgnr

Klikk deretter på «Validér». Kontroller så at opplysningene er riktige. Viktig: kontroller at det er din personlige epost adresse du oppgir:

detal

Når du klikker på «Bekreft Detaljer», får du en bekreftelse på epost med faktura, internkontrollsystem og annen dokumentasjon.

Straks faktura er betalt, utsteder vi gyldig dokumentasjon for godkjent HMS opplæring.

Om tjenesten

HMSkursonline.no er en tjeneste levert av Direkte Kompetanse AS. Vi har lang erfaring i å tilby e-læringstjenester innen helse miljø og sikkerhet. Vi har kunder som har tatt våre HMS kurs for ledere i hele landet og vi har mange forskjellige typer bedrifter som våre kunder.

HMS opplæringen gir en innføring i HMS arbeid, HMS foreskrifter og Arbeidsmiljøloven. Som en del av HMS kurset får du også et internkontrollsystem, eller en hms håndbok, til hjelp i det kontinuerlige HMS arbeidet i hverdagen.

Vi tilbyr flere ulike kunnskapstester for ulike bransjer. Dette gjør at HMS kurset blir mest mulig relevant for akkurat ditt virke. Dersom det er interessant kan vi også lage spesialtipassede kurs for din bedrift, verneombud eller AMU utvalg.