Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hva er en SHA plan?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten