Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten