Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten