Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Hva er en SHA plan?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten