Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten