Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva er en SHA plan?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten