Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten