Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten