Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten