Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten