Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten