Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hva er en SHA plan?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten