Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten