Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten