Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten