Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hva er en SHA plan?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten