Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Hva er en SHA plan?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten