Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten