Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hva er en SHA plan?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten