Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten