Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten