Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten