Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten