Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten