Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Hva er en SHA plan?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

26) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten