Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hva er en SHA plan?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten