Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hva er en SHA plan?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

26) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten