Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva er en SHA plan?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten