Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Hva er en SHA plan?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten