Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten