Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten