Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten