Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva er en SHA plan?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

27) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten