Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hva er en SHA plan?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten