Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hva er en SHA plan?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten