Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hva er en SHA plan?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten