Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hva er en SHA plan?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten