Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten