Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Trenger alle bedrifter verneombud?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten