Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten