Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten