Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva er en SHA plan?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten