Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hva er en SHA plan?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

26) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten