Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten