Kurseksamen for Anleggsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hva er en SHA plan?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten