Kurseksamen for Avfall og gjenvinning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hva er en SHA plan?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten