Kurseksamen for Avløpsbransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hva er en SHA plan?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten