Kurseksamen for Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten