Kurseksamen for Eiendomsdrift

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hva er en SHA plan?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten