Kurseksamen for Import, engros og agentur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten