Kurseksamen for Interesseorganisasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten