Kurseksamen for Jordbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hva er en SHA plan?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten