Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva er en SHA plan?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Trenger alle bedrifter verneombud?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten