Kurseksamen for Privat etterforskning og vakttjeneste

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

17) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten