Kurseksamen for Produksjon av papir og papirvarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hva er en SHA plan?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten