Kurseksamen for Renhold

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hva er en SHA plan?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten