Kurseksamen for Reparasjon og handel med motorsykler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten