Kurseksamen for Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten