Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hva er en SHA plan?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

28) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten