Hva er helse, miljø og sikkerhet

HMS kursWikipedia beskriver helse, miljø og sikkerhet (HMS) slik:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Arbeidsmiljøloven beskriver hvordan bedrifter skal forholde seg til HMS ved å stille en rekke krav. Alle bedrifter er pålagt å ha et aktivt forhold til HMS.

Rollene i det kontinuerlige HMS arbeidet er blandt andre:

  • Arbeidsgiver
  • Arbeidstaker
  • Tillitsvalgt
  • Verneombud
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Du kan lese mer om HMS på Arbeidstilsynets sider.